Anadoluya Güneş Açtıran Sultan ”AlpArslan”

Sultan Alparslan kimdir sorusu akıllara ilk olarak bize bulunduğumuz havayı koklamaya, anadolunun binbir çeşit güzelliklerini bize bahşeden bu cengaver kim sorusuyla senkron oluşturuyor adeta kafamızda. 1029’da meşhur Tuğrul-Çağrı beyler kardeşlerinden Çağrı Bey’in oğlu olarak dünyaya geldi.

Adı gibi yiğit bir adam olan Alp, Dandanakan savaşında kendini öyle bir gösterdi ki amcası Tuğrul Bey onu Çağrı Bey ölünce Horosan valiliğine atadı. Daha sonra Tuğrul Bey ölüp uzun taht kavgalarından sonra başa geçtiğinde ise yaptığı iş vezirliğe siyasi zekasıyla ünlü Nizamülmülk’ü getirdi. 1064 lerde Doğu Anadolu seferini yapan Alparslan‘a Abbasi halifesi Kaim bin Emrullah  ”Fetihlerin Babası” lakabını verdi.

Maveraünnehir’e kadar fetihlerde bulunan Alparslan isyan çıkaran Türkmenleri de itaat altına almayı başardı. Basiretli Sultan oğlu Melikşah‘ı veliyaht tayin etikten sonra Kirman meliki Kavurd çılgına dönmüştü. Bir isyan ateşi yaktıysa da başarılı olamadı. Bu isyana rağmen  merhametli Alparslan Kavurdu affetmişti. Kim engel olacaktı Alparslan’a? Kayseriye kadar gelen Selçukluları kim durduracaktı?

Gücüne güvenen Bizans imparatoru Romen Diyojen Halep’e doğru yola çıktıysa da Selçukluların önünü kesemedi. Kayseri’den sonra Konya!ya da girdi Alparslan’ın ordusu. Bu kadarına hazmedemeyen Bizanslılar 1071’de tarihe mal olan savaşın yaşanacağı Malazgirt’ geldiler ve Selçuklular ile burada büyük bir meydan muharebesi yaptılar. Savaşı kazanan Alparslan Türk tarihine adını altın harflerle yazdırmış oldu.

Bundan sonra kendisine tehdit olan Karahanlılar üzerine Türkistan’a sefer yapan Alparslan Kale kumandanı Yusuf Harizm’i tarafından kurnazca hançerlenerek şehit olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir